ทำนายฝัน แม่นๆ ตามตำราโบราณ... ความฝันบอกอะไรคุณ ?

advertisement


    ความฝันแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

  • ความฝันเกิดขึ้น เพราะธาตุกำเริบ (ธาตุโขภะ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ เจ็บไข้ มีโรคในท้อง อาหารไม่ย่อย เป็นต้น
  • ความฝันเกิดขึ้น เพราะเคยเป็นมาก่อน (อนุภูปุพพะ) ความฝันอย่างนี้เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝันได้ผูกพัน กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา
  • ความฝันเกิดขึ้น เพราะเทวดาดลใจ (เทพสังหรณ์) ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝัน
  • ความฝันเกิดขึ้น พราะบุรพนิมิต ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้า

 

advertisement

 

หมายเหตุ : การหมั่นทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ ทำจิตใจให้สงบ มีสติ ตั้งอยูในความไม่ประมาท จะช่วยให้ท่าน ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความเจริญ รุ่งเรือง

Copyright © 2013 www.dream003.com ทำนายความฝันแม่นๆ ทำนายฝัน ฟรี !